فرد کاندید ابدومینوپلاستی باید دارای چه شرایطی باشد؟

همین عارضه به طور معمول فارغ از نیاز به کار جراحی درمان میشود، ولی مطالعات اخیر نشان دادهاند ابدومینوپلاستی مم

توسط MOHAMADREZASITE در 13 بهمن 1400
همین عارضه به طور معمول فارغ از نیاز به کار جراحی درمان میشود، ولی مطالعات اخیر نشان دادهاند ابدومینوپلاستی ممکن میباشد به بیماران در گیر به SUI امداد کند. در بعضا شرایط، دستیابی به نتیجه های مطلوب، صرفا کلیدی یک کار جراحی میسر نمی شود و ممکن میباشد نیاز به انجام جراحی دیگری باشد. شکل و طول برش براساس میزان اصلاح گزینه نیاز گزینش می گردد . فورا پس از جراحی ، متوجه خواهید شد که بعضی از بخشها بالای خط برش جراحی شما مبتلا کمتر احساس یا این که بی حس شده اند. شما می بایست به جهت تحمل این عمل، از تندرست فیزیکی تقریبا لطف برخوردار باشید. پس از عمل چند روز درن یا این که زهکشی شما باقی خواهد ماند. پس از وضع حمل یا این که کاهش وزن قابلتوجه، خانمها ممکن هست از کمردرد ناشی از ضعف عضلات ابدومینوپلاستی اینستاگرام معده شکایت کنند. همچون ، سایر نسوج بدن ، شکم هم پس از انجام جراحی ابدومینوپلاستی ، تحولات طبیعی خویش را همچون تغییر و تحول حجم و ضخامت ذیل جلدی در شکل تغییر‌و تحول وزن یا عملکرد هورمون های جنسی ادامه می دهد ، اما در حالت کلی در رخ ارتقاء وزن ، مقدار افزایش چربی در شکم فعالیت شده دوچندان کاهش از شکم فعالیت نشده می باشد. در همین شیوه جراحی پوست بیمار از ناف تا زیر شکم به صورت تام بر داشته می شود. آن‌گاه از گذشت یک الی دو هفته، شخص بایستی بتواند بهطور کامل بایستد. ابدومینوپلاستی کامل: در این جور آبدومینوپلاستی یک برش تمام از یک سمت پهلو به سمت دیگر پهلو زده می شود و به جهت افرادی مناسب میباشد که افتادگی زیادی در حوزه‌ شکم دارند. چنانچه خندیدن، سرفه کردن، عطسه زدن یا حرکتهای دیگر به مثانه فشار بیاورد و این فشار سبب ترشح ادرار شود، عارضه بیاختیاری ادرار استرسی (SUI) شکل میدهد. این نقص‌ اکثر در خانمها و آن گاه از وضع حمل طبیعی شکل میدهد. اما باید این نکته را یادآور شد که این فعالیت اصلی لیپوساکشن تفاوت های بخش اعظمی دارد، البته در صورتی که فرد التماس این دو عمل را به صورت هم‌زمان داشته باشد، کار لیپوساکشن و ابدومینوپلاستی در کنار یکدیگر به طور هم زمان قابل انجام خواهند بود.