قیمت دمپر - تهویه مارکت

در حالتی که فشار پشت دمپر مضاعف می شود، دمپر بصورت خودکار باز میگردد و پس از افت فشار بسته میشود. می باشد و یا

توسط MOHAMADREZASITE در 17 فروردین 1401
در حالتی که فشار پشت دمپر مضاعف می شود، دمپر بصورت خودکار باز میگردد و پس از افت فشار بسته میشود. می باشد و یا این که قابلیت تهیه دمپر به میزان دلخواه، در دست گرفتن راضی بودن چکیده را به جهت مصرف کننده مهیا می سازد. در جاهایی مثل به دور سیم پیچ ها که نیاز به خنک شدن و هوادهی باشد، از همین سیستم های رفتی و برگشتی استعمال می کنند. از دمپرهای صنعتی backdraft در اگزوزها و اینتیک هایی که می بایست در درمقابل جریان های برگشتی مقاومت نمایند به کار گیری می شود. درصورتیکه بخواهیم به جهت تعیینِ بها دمپر اساسی فرمولِ اینچ مربع عمل کنیم، در دمپرهای چهار گوش بایستی طول و عرضِ دمپر را به اینچ و در نیز ضرب نماییم، ولی به جهت تعیینِ ارزش دمپر گرد ،قطر را ملاکِ عمل قرار دیتا و قطر را درخود ضرب نموده و به نتیجه ی اینچِ مربع می رسیم. هواکش ها غالبا به دو شکل خانگی و صنعتی گزینه استفاده عموم قرار می گیرند که هواکش صنعتی در بعدها کمی بزرگتر متناسب حساس کارگاه ها و سوله ها و… برای مثال کاربرد خانگی و یاصنعتی و ترازو ای که نیاز می باشد داشته باشند . آن ها اصلی یک سیستم بازشوی تیغه ای موازی میباشند که به محض گشوده شدن دمپر (کاملاً گشوده / تماما بسته) به جریان هوا اذن ی ورود می دهد. این دسته از دمپرها که جزو نمونه های مضاعف متداول دمپر می باشند در موقعیت عمومی به منظور در اختیار گرفتن فلو یا سرعت هوا به کارگیری می شود. پره های باطن از فرآورده ورق آلومینیومی است. در دمپرهای کلیدی پره موازی مقدار دبی دوچندان بالایی از هوا را عبور می‌دهد و در موقعیت بسته نیز هوابندی تام ایجاد نمیگردد. بایستی دقت نمود. برای مثال در دمپرهای آتش، می بایست بوشها و یاتاقانها تا حد ممکن مقاوم به حرارت باشند. در انتخاب یاتاقان ها و بوشهای به فعالیت رفته جهت چرخش پرهها به مواقعی همچون دمای محیط، اشتعال زا بودن یا این که نبودن آن ها، قابل شستشو بودن، میزان کارکرد آن ها و … این کار باعث می شود تا مبدل حرارتی در یک کوره پس از یک دوره گرمایش تمام در اثر جریان هوا، خنک می شود . این نوع دمپرها به منظور انتقال جریان هوا ازفضای بیرون به داخل منزل و یا این که اماکن دیگر به عمل می روند. در دمپرهای اساسی پره معکوس در دست گرفتن دبی جریان هوا کلیدی اعتنا بیشتری انجام می شود اما حجم هوای کمتری را در زمانه مساوی منتقل می کند و همچنین در وضعیت بسته به لطف جریان هوا را مسدود قیمت دمپر شبکه هوا میکند. در صورتیکه ابعاد دمپر هوای برقیِ موازی بیش از معمولی باشد به ناچار باید از دوسری تیغه یا این که پرّه دمپر استعمال نمود که در همین وضعیت بالاجبار می بایست از دو موتور دمپر هم بهره جُست تا نیروی محرکه ی موتورهای دمپر بتواند در زمانِ جریان و وجود فشار هوا در درون نتورک بتواند پره های دمپر را زیر اثر گذاری قرار داده و دمپر امکانِ کارایی داشته باشد.