Coronavirus: یک روز در مستند زندگی در سراسر جهان

به عنوان مستندات همچنان در سراسر جهان چه یک روز در زندگی یک نوجوان مانند نگاه در حال حاضر ؟

ما خواسته افراد جوان در 14 کشور مختلف به ثبت روز خود را – از زمانی که آنها از خواب بیدار شدم برای لحظه ای آنها به رختخواب رفت – برای پیدا کردن چگونه آنها در حال مقابله با کروناویروس.

tinyurlis.gdulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>