اولیه کودکان در دانمارک شده اند پشت در مدرسه برای یک ماه در حال حاضر.

این اولین کشور در اروپا به بازگشایی آن مدارس ابتدایی پس از حاوی ویروس در اوایل. شده اند وجود دارد کمتر از 550 مرگ و میر تا کنون.

ما اروپا خبرنگار ژان مکنزی صرف روز در Lynghøj مدرسه ابتدایی.

از ساعتی شستن دست را کوچک می کنند, این است که چگونه آنها در حال ساخت آن کار می کنند.

tinyurlis.gdulvis.netshrtco.de