دریچه هوا سقفی – گروه صنعتی عباس نژاد

آن‌ها بسته به فصل سال، مقادیر مشخصه هوای جریان یافته از تهویه مطبوع و اجزای کارگزاشتن شده می توانند عملکردهای متمایز را انجام دهند. کارگزاشتن اين دريچه ها بوسيله پيچ هاي خودكار و بر روي فریم چوبی کارگزاشتن شده بر حاشیه كانال رخ مي پذيرد لذا بر روي اشکال سقف از قبيل گچ ، سيمان ، آجر ،چوب و غيره قابل اجرا می باشد. بر همین اساس، طول و عرض و طول روزنه ها اهمیت دسته و نوع و گنجایش هوادهی فن کویل ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. بر این اساس، ترازو های دریچه فن کویل اصلی ظرفیت هوادهی 200 cfm اهمیت بعد ها و میزان دریچه دستگاه اهمیت گنجایش 1200 cfm مختلف و متغیر می باشد. قابلیت ایجاد در ابعاد مربعی و مستطیلی را سازه به سفارش خرید کننده دارا می باشند. که از متداول ترین آن‌ها می اقتدار به روزنه خطی، مشبک و اسلوت اشاره کرد. دریچه سقفی تایلی اصلی دریچه گردِ جت نازل متشکل از یک ورقه ی فلَت از ورق آلومینیوم(با فریم یا بدونِ فریم) و یک عدد روزنه جت نازلِ گرد می باشد که قطر روزنه گردِ جت نازل بسته به سایزِ کانالِ مهم متغیر میباشد. ط- روزنه سقفی گرد کروی . این روزنه های سقفی مانند مدلهای چهارگوش علاوه بر رفت هوا برای رجوع و برگشت هوا هم قابل استعمال است. این ویژگی بهویژه به جهت کارگزاشتن هتلها و بقیه کاربردهایی که آلودگی متقابل میتواند نقص‌ تولید کند، کلیدی است. دریچه بازدید، به طور معمول به جهت سیستم های تهویه مطبوعی که در سقف کارگزاشتن و پیاده سازی می شوند، طراحی و تعبیه می گردد. اضطراری به ذکر هست که کارگزاشتن و پیاده سازی حرفه کوئل سقفی در سقف سازه (عموما سقف کاذب) صورت می گیرد. روزنه سقفی چهار گوش ثابت دمپردار و فارغ از دمپر تهیه و تنظیم هوا به جهت کاربرد های مناسب در صنعت تهویه مطبوع به جهت کارگزاشتن در سقف طراحی شده اند. دریچه سقفی تایلی اصلی دریچه گرد تخت هم میتواند درون شبکههای تایلِ سقفِ کاذب، کارگزاشتن و تعبیه شود و هم به رخ مستقیم در بدنهی سقفِ مهم پیچ و کارگزاری گردد.از دریچه سقفی تایلی حیاتی روزنه گرد تخت جهتِ خروج هوا به رخ تعدیل شده در گوشه و کنار های مختلف استعمال میگردد.دریچه سقفی تایلی مهم روزنه گرد تخت از خروجِ هوای باطن نتورک به رخ پرتابی جلوگیری مینماید. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه دریچه فن کویل سقفی اصفهان بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.