پیستون چیست و طرز کار آن چگونه است؟

2- درز بندی محیط احتراق و خودداری از نشت گاز از اطراف پیستون : نشت گاز از اطراف پیستون می تواند در عمل موتور مشکل ایجاد کند که حلقه ها وظیفه آب بندی و جلوگیری از این گزینه را بر عهده دارند . به طور معمول متاع پیستون از آلیاژهای تقویت شده آلومینیوم میباشد که به نحوه فورج یا ریخته گری تولید می شود. سطح تماس رینگهای دانسیته کلیدی دیواره سیلندر از یک لایه رشته رشته اکسید آهن یا کروم پوشیده میگردد که از سایش جداره سیلندر و حلقه جلوگیری میکند. آنگاه از گرم شدن پیستون و انبساط بعدها آن به رخ دایره در می آید و اهمیت لقی پاره ای درون سیلندر حرکت میکند. تمامی قدرت موتور از نیروی فشاردهنده به بالای پیستون ناشی می شود. شیارهایي هم بر روي گوشه و کنار پیستون تعبیه مي شود كه محل قرارگیري رینگ ها مي باشد.در صورتیكه ترازو این شیارها بیش از حد دیتا شده در اطالاعات فنی دستگاه باشد پیستون باید بی تردید ردوبدل گردد. استفاده از چدن مزایای فراوانی داراست که به جهت مثال می توان به مقاومت بالا در برابر حرارت، ارزش پایین و انبساط ناچیز آن اشاره نمود و معایب آنهم مواردی زیرا وزن مضاعف و انتقال حرارت قلیل است.پیستونها بر اساس مدل موتور به دودستهی دو روزگار و چهارزمانه تقسیم میشوند. البته در تراز آخری ایجاد به خواسته ارتقاء استحکام، عملیات حرارتی هم بر روی آن انجام می شود. فناوری تغییر‌و تحول رنگ بدنه در بی ام و؛ جوهر الکترونیک یا E Ink چه طور فعالیت می کند؟ همین محصولات مهم یک لایه غلیظی از روغن بر روی حلقه ها را می پوشاند که به آن امداد می نماید تا به جهت مدت کوتاهی دیواره موتور را عایق بندی کند. گهگاه در پیستون ها از «تیغه حفظ کننده اینوار» به کار گیری می شود. رواداری بیش از حد هم می­تواند سبب ساز افت کمپرس و ارتقاء سر و صدای پیستون 7l4 پیستون میشود. حلقه پیستون به رینگ موتور هم دارای شهرت است. علت استفاده از آلومینیوم، سبک شدن آن میباشد اما از آنجایی که آلومینیوم یک فلز قابل انعطاف می باشد لذا به جهت استحکام بیشتر آن از موادسازنده آلیاژی دیگری نیز به کار گیری می شود و در غایت تراز پیستون را مهم موادی همچون «قلع و یا این که کادمیوم» پوشش می دهند. اگر شما هر گونه سوالی در ارتباط کلیدی چه جایی و طریق به کار گیری از پیستون شاتون فورج دارید، می توانید اساسی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.