قیمت طراحی نمای ساختمان و انواع نماکاری (سیمانی، رومی، سنگی) – خدمت از ما

اشکال سنگ نمای ساختمان چیست و هرمورد چه لوور در نمای ساختمان ویژگیهایی دارند؟ لذا استفاده از طرحهای متفاوت در نما و سنگهای ساختمانی چه از نظر رنگ و چه از نظر اندازه روز به روز افزون میگردد. اما استدلال کلیدی جدا شدن سنگ از دوغاب وجود دو ضریب انبساط طولی گوناگون برای دو متریال دوغاب سیمان مقاوم شده و سنگ پلاک میباشد، که زمان انبساط و انقباض به یک ترازو ارتفاع آن‌ها کم و بسیار نمی شود و سبب انقطاع شدن سنگ از عکس نمای داخلی ساختمان 80 متری نمای ساختمان میگردد. در پیشین از پروفیل های آهنی به جهت ساخت پنجره، درب و چهارچوب در ساختمان استفاده می کردند البته امروزه جهت رعایت اصول عایق نمودن ساختمان در برابر صوت، گرما و سوز‌و‌سرما استعمال از پنجره های U.P.V.C اصلی شیشه های دوجداره و سه جداره از مدل معمولی رنگی و بازتاب در ساختمان ها رایج گردیده است. ولی موضوعی که جدیدا در مجامع معماری دوچندان به آن کلیدی دیتا شده است، مدرنیته در معماریست. بعد ها پنجره ها و تناسب طول و طول آن ها هم در زیبایی نمای خارجی ساختمان و هم در نمای فضاهای داخلی تأثیرگذار است. بایرامیکس یک سیستم پوشاننده تزیینی میباشد که برای نماهای داخلی و خارجی استعمال میشود. علاوه بر سنگ های مرمر سفید، مثال های دیگری از قبیل گرانیت و سنگ های تزئینی سبز و مشکی و قهوه ای نیز به جهت ساختمان های یک تا تعدادی طبقه و حتی برج های عظیم استعمال میشوند. در سال های قبلی نماهای شیشهای هم در قالب شیشههای رنگی و بازتاب اجرا می شد که بدلیل سختی در شست و رفت مرحله و بده بستان و تعمیر و هم تبادل دمایی مضاعف اهمیت محفظه خارج ایجاد همین مدل نما از رونق افتاده است. ۱- ضوابط موجود در خصوص نماسازی ناقص است و الزام اجرایی ندارد، لذا تنوع زیادی در نماهای ساختمان ها ایجاد شده و به این ادله سیمای کالبدی خیابان ها و محله ها فاقد انسجام و وحدت واجب هست (وحدتی که می تواند منجر به زیبایی بشود). نمای ساختمان پوسته هر ساختمان میباشد و نقش فراوان مهمی در زیبایی و جذابیت آن ایفا می کند. در حالتی‌که به جهت پنجره نعل درگاهی در نظرگرفته شود و پنجره به تحت سقف نچسبد در فضای داخلی پنجره زیباتر به حیث می رسد و این زیبایی در نمای بیرونی نیز به وضوح فهم و شعور می شود چرا که رعایت فاصله استاندارد پنجره های طبقات از یکدیگر هم در زیبایی نما تأثیر گذار است.