دوزینگ پمپ پرومیننت ProMinent – پمپ تزریق مواد شیمیایی و سیستم آنلاین کولینگ تاور

پمپ های پروسس: همین مجموعه شامل دسته ای از پمپ ها می باشد که گنجایش های دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان بالا و یا این که فشارهای بالا را تأمین می کند. در صورتیکه فشار میانگین مورد نیاز تا 20 بار (290 PSI) باشد؛ این سری پمپ خط مش حلی دوچندان ایده آل برای تزریق مواد شیمیایی در کاربردهای متفاوت است. پروسه راه و روش اندازي پمپ هاي رفت وبرگشتي براي خط مش اندازي اين مدل پمپ ها مراحل زير بايدانجام شود: ۱-بازنمودن مسيركنارگذر. اين گونه پمپ ها به دودسته اصلي طبقه بندي مي شوند: الف- پمپ هاي رفت وبرگشتي ب- پمپ هاي دوار پمپ هاي رفت وبرگشتي: عمليات پمپاژ دراين جور پمپ ها اهمیت به کار گیری ازاختلاف فشارايجاد شده دراثرتغيير حجم ناشـي ازحركـت رفـت وبرگشتي مكانيزم پمپ انجام مي شودكه باتوجه به ماهيت سـاختماني ايـن نـوع پمـپ هـا درصـورت تـامين اقتدار مورد نيازبراي پمپ ودارابودن مقاومت كافي بدنه فشار پمپ راتابي نهايت مي توان افـزايش دادكـه يكي ازمحاسن مهم اين پمپ ها بشمارمي ايدولي ازطرف ديگردرصـورتي كـه جلـوي مسـيرخروجي انهابسـته شودافزايش فشارحاصله مـي توانـد باعـث تركيـدن بدنـه پمـپ وايجادخسـارت هـاي سـنگين جـاني ومـالي شود.همچنين باتوجه به نوساني بودن فشارهاي ورودي وخروجي اين پمپ هانيازبـه ظـروف متعـادل كننـده فشار Dampener دارا‌هستند تافشارهاي نوساني رابه فشارهاي خطي تبديل كندبعلاوه اين كه نسبت به گونه های پمـپ هاي ديگرنياز به قطعات اضافي ديگـري مثـل شـيرهاي داخلـي وشـيرهاي اطمينـان Safety valveدرقسـمت خروجي پمپ وطراحي مسيرهاي كنارگذر By passبراي مسائل عملياتي مانند تغييرفلـووراه انـدازي وبسـتن پمپ لازم مي باشد. پمپ هاي نوع جابجائي مثبت: پمپ هاي دسته جابجائي مثبت به پمپ هائي اطلاق مي شـود كـه درهركـورس كـاري كـه انجـام مـي دهنـد مقدارمشخصي ازمايع راپمپاژ مي كنندومقدارمايع پمپاژ شده رابطه مستقيم با تعداد كورس هاي انجام شـده دارد.دراين دسته پمپ هااگرشيرمسيرخروجي انها بسته شودكاركردن پمـپ باعـث افـزايش فشـاربيش ازحـد خروجي ونهايتا شكسته شدن وتركيدن بدنه پمپ و لوله ها مي شود. از آنجـائي كـه مقـدار حركـت قابـل دستيابي ديافراگم محدود میباشد و بطور قابل ملاحظه اي قطران كمتر از قطر ديـافراگم پمـپ اسـت ، حـداكثر ظرفيت پمپ ( دارای قطر ديافراگم ثابت ) عملآ به حداكثر شتاب رفت و رجوع ديافراگم كه معمولآ كم اسـت بستگي خواهد داشت. حركت پلانجر به سمت بالابراي موقعیت تراكم بوسیله ميل بادامكي كه باميل لنـگ حركـت مـي كنـدانجام مـي شـود و توسط فنرپلانجر به سمت پايين حركت مي كندتاعمل مكش انجام شود . ۸-مكانيزم تبديل حركت دوراني به حركت رفت وبرگشتي.شامل: الف ميل لنگ ب-ياتاقان هاي ثابت ومتحرك ج-دسته شاتون د-چرخ دنده هاي كاهش دهنده بدور ۹-سيستم روغنكاري نصیب هاي متحرك مشخصه هاي كاري پمپ هاي پيستوني نقطه كاري واقعي اين پمپ ها رابا تغييردادن اقتدار (توان ) ورودي ، راندمان و مرتبه حرارت مايع مي تـوان دوزینگ پمپ سلامت آب تغيير داد. اين نكته مهمي هست كه در آیتم پمپ هاي دنده اي بايستي رعايت نمود، و هنگامي كه اضطراری می باشد پمپ تحت تعمير قرار گيرد بايد اعتنا كافي نمود كه براي تعويض واشرها و ساير مصالح اين فواصل بطور اثبات و معين باقي بمانند.بايد اعتنا داشت كه اين دنده ها همواره روغن كاري شده كه خشك فعالیت ننمايند و در صورتی که مايع پمپ شونده خاصيت روغن كاري داشته باشد، قدمت پمپ دوراني دوزینگ پمپ هیدرولیکی زياد مي شود. لوله طويلي را در حیث بگيريد كه يك انتهاي آن بسته شده است، چنانچه اين لوله را پر از آب كرده و آن را به طور وارونه در تشك حاوي آب قرار دهيم، تراز آب در باطن لوله رفته پايين مي آيد و اين عمل تا زماني كه فشار هواي بیرون ( اتمسفر ) و فشار حاصل از ستون آب به درون لوله به يك ترازو برسند، ادامه خواهد يافت.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesbuy stripe accountNovagrajoybetMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisVan Escortdeneme bonusu veren sitelerbahis siteleriBağlama büyüsü