اصول و نکات نصب حین نصب پکیج

اصول نصب پکیج دیواری و نکات فنی نصب پکیج گرمایشی پیش از اینکه مبادرت به نصب پکیج گرمایشی

توسط مدیر سایت در 24 خرداد 1402اصول نصب پکیج دیواری و نکات فنی نصب پکیج گرمایشی

پیش از اینکه مبادرت به نصب پکیج گرمایشی کنیم بایستی مفاد فنی ذیل تحلیل خواهد شد:

نخستین  mimpkg.irاز کلیه می بایست از نگاه نوع دودکش آیتم نظارت قرار بگیرد. یعنی پکیج گرمایشی بر پایه ی نوع محیط احتراق گشوده یا این که بسته دودکش متفاوتی داراست. این پکیج ها به پکیج های حرفه دار و سوای رشته مشهور می باشند.
دومی موضوع پیش از نصب پکیج گرمایشی این میباشد که بدانیم آیا نوع گزینش گردیده توان گرم کردن ساختمان را داراست یعنی گنجایش آن با مساحت ساختمان متناسب میباشدچنانچه این هماهنگی وجود نداشته باشد، میتواند باعث اتلاف انرژی شود.


قضیه دیگر در نصب پکیج گرمایشی بضاعت و گنجایش آن برای امان آب گرم بهداشتی اشخاص ساختمان میباشد. یعنی آیا این دستگاه می‌تواند متناسب با ساکنین ساختمان آب گرم ساخت و ساز نماید یا این که نهپاسخ این پرسش را پیش از نصب بایستی پیدا نمائید.
آیتم دیگر در امر نصب این دستگاه فضای موردنیاز میباشد یعنی می بایست فضای کافی برای نصب آن رقم خورده باشد.
پیش از اینکه مبادرت به نصب پکیج گرمایشی خواهد شد بایستی لوله کشی رادیاتورها و نصب رادیاتور ها به طور بدون نقص و گشوده بودن مسیر ها به خیر صورت گرفته باشد.
مدار لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی هم پیش از نصب دستگاه انجام یافته و همگی شیرآلات بهداشتی در محل مصرف آب گرم هم نصب گردیده باشند.


پیش از اینکه پکیج گرمایشی نصب گردد می بایست از لوله کشی گاز و وجود گاز در لوله ها یقین نتیجه ها گردد و اما این لوله کشی به طور بدون نقص ایمن صورت گرفته باشد و آزمایش های موردنیاز ایمنی هم روی آن انجام یافته و عمل با ظریب ایمنی بالا صورت بپذیرد.
برای نصب این دستگاه پیش از همگی بایستی سیم کشی های برقی ساختمان انجام یافته و محافظ برای دستگاه و پریز ارت دار و یا این که شوکر هم نصب گردیده باشد.
پیش از نصب دستگاه پکیج گرمایشی چه مواقعی بایستی تست خواهد شد؟

او‌لین آیتم که می بایست تست گردد، صدق دودکش میباشد.
هوای کافی برای فعالیت کردن دستگاه وجود داشته باشد.
دستکم قطر لوله گاز آزمایش گردد.
محل نصب تماما کم آب بوده و از این زمینه یقین نتایج خواهد شد.


کف شوی پیش از نصب پکیج گرمایشی نصب و آزمایش گردد.
لوله کشی صورت گرفته و منزه بودن درون آن ها پیشین نصب پکیج گرمایشی آزمایش شوند.
آب با فشار کافی برای فعالیت کردن دستگاه مو جود باشد.
محل اتصال لوله ها شناسایی و آزمایش شوند.
محل نصب و مکان پکیج گرمایشی به نظر استحکام هم آزمایش خواهد شد.
رنج سنجی آب هم در شکل قابلیت و امکان صورت بپذیرد زیرا چنانچه آب مشقت متعددی داشته باشد در دستگاه رسوب کرده و کارکرد آن را در گیر ایراد می نماید.


اصول فنی نصب پکیج گرمایشی

رعایت مسافت در نصب پکیج گرمایشی بسیار اساسی میباشد و بایستی دست کم از دیوارهای همسایه ۱۵ سانتی متر و از دیوار مقابل یک متر مسافت داشته باشد.
محل قرار گیری دستگاه بایستی تراز بوده و مرطوب هم نباشد.
پکیج گرمایشی را نباید در بالای وسایل گرمازا مانند اجاق نصب نمایند.
مسافت پایین پکیج تا کف زمین می بایست دستکم ۱۲۰ سانتی متر و مسافت کلاهک تعدیل دستگاه تا روزنه دودکش هم بایستی سی سانتی متر باشد.
دستگاه می بایست در جایی در حدود دودکش نصب گردد.


نکات کاربردی که پیش از نصب پکیج گرمایشی می بایست رعایت خواهد شد:

در صورتی‌که پکیج گرمایشی را میخواهید برای گرمایش از کف به کار گیری فرمائید، عالی میباشد از نوع پکیج چگالشی فایده ببرید زیرا در این زمینه کاربرد بهتری دارا هستند.
در صورتیکه قرار میباشد از رشته کویل و یا این که ایرواشر و یا این که اسپیلت به کار گیری کنید به کار گیری از پکیج های مخزن دارااست اصولی خیس خواهد بود.
در حالتی که در ساختمان هایی که بیشتراز یک خزینه دارا‌هستند قصد پیاده کردن این سیستم را دارید پکیج های مخزن دار که اقتدار گرمایی بالاتری دارا هستند، خوب میباشد و نیاز ساختمان را امان خواهد کرد.
ساختمان هایی که زیربنا و مساحت متعددی دارا‌هستند پکیج های زمینی برای آن ها خوب میباشد.


وسایل مایحتاج برای نصب پکیج گرمایشی چیست؟

دوتا شیلنگ روکش استیل ۵۰ سانتی متری  ۳/۴ اینچ
دوتا شیلنگ روکش استیل ۵۰ سانتی متری  ۱/۲ اینچ
دوتا شیر ربع گرد پروانه ای پکیجی ۳/۴ اینچ
یکی شیر ربع گرد پروانه ای پکیجی ۱/۲ اینچ
یکی غربال آب پلی فسفات
یکی غربال آب مغناطیسی
دوتا بست شیلنگ گاز و دوتا رمز شلنگی گاز
یکی صافی برنجی آب ۳/۴ اینچ
یکی شیلنگ گاز ۵۰ تا ۱۲۰ سانتی متری پرس گردیده
یکی غربال گاز
یکی محافظ برق
۲ یا این که ۳ عدد نوار تفلون
لوله دودکش استیل تک جداره یا این که دو جداره متناسب با مسیر دودکش

 

آخرین مطالب