Philonise Floyd: "این فقط یک مقدار زیادی از درد در حال حاضر'

برادر جورج فلوید و خانواده وکیل بن Crump صحبت کرد به بی بی سی در مورد تاثیر مرگ او تا به حال در جهان است. در گ

توسط MOHAMADREZASITE در 7 تیر 1399

برادر جورج فلوید و خانواده وکیل بن Crump صحبت کرد به بی بی سی در مورد تاثیر مرگ او تا به حال در جهان است.

در گفتگو با Katty کی Philonise گفت: برادر او "خفیف ادب" خواهد بود و "فروتنی" را به دیدن چنین تغییر در جهان است.

جورج فلوید کشته شد در بازداشت پلیس در 25 مه جرقه تظاهرات در سراسر جهان است.

آخرین مطالب